Covermetoden

I Sverige och världen finns många förorenade vattenområden där olika former av föroreningar t ex tungemetaller eller organiska miljögifter finns lagrade i sediment. Dessa föroreningar sprids till vatten och organismer främst genom två vägar, dels uppvirvling av sediment (resuspension), dels med upptag av via partiklar i organismer och därmed anrikning i ekosystemet.

För att åtgärda denna typ av förorenade områden har man traditionellt muddrat bort sedimentet och deponerat det på land eller på djupbottnar.

Covermetoden som uppfunnits och utvecklats av Vattenresurs AB syftar till att skapa ett artificiellt sediment som sprids nära botten och bygger ett täckande skikt som hindrar uppvirvling av sedimentytan och spridning av föroreningarna i ekosystemet. Det efterliknar naturens egen läkningsprocess - att överlagra med nytt sediment där föroreningen sakta späds ut. Med Covermetoden får man en direkt täckning.

Ett nytt sediment skapas genom fällning med inblandning av strukturerande material. Fällningen sprids nära botten för att få hög precision i utläggningen. En ”ny” botten byggs lager för lager. De bottenlevande organismerna kan redan finna en ny ren livsmiljö i detta skikt.

Skiktet som bildas ligger som en barriär mellan det gamla förorenade sedimentet och det nya som fortsatt bildas i vattnet ovanför täckskiktet. Med tiden kommer täckskiktet att överlagras av ett icke förorenat sediment som blir grunden i vattendragets framtida utveckling.

Covermetoden har utvecklats i steg från laboratorieförsök via storskaliga laboratorieförsök till delskaleförsök. Den första behandlingen med metoden har genomförts i sjön Turingen inom ramen för Projekt Turingen - Världspremiär. Här behandlades under 2002-2003 ca 100 ha till ett pris av 26 milj.kr.

 

Läs gärna artikeln om fosforfällning av sjöar - här finns mera information om påverkan och kemi

 

Utläggaren navigeras med hög precision

 

Tillbaka

Utläggaren sprider materialet drygt 2 m över botten. Materialet lägger sig som en matta, lager på lager och bildar ett 4-6 cm tjock skyddande skikt