Feralco Nordic har förvärvat Vattenresurs

Naturlig utökad kompetens för Feralco och en större marknad för Vattenresurs

 

God status i våra sjöar och vattendrag 2027!

Krav i Vattendirektivet. Tufft krav som vi kan hjälpa till att uppfylla!

 

Drönare följde oss vid Långsjön i Nacka!

 

Goda resultat från vår behandling av kustfjärdarna på Ingarö från Environmental science and technology, ett uppdrag från Baltic 2020

 

Vattenresurs är entreprenörer i sjörestaurering

Vi behandlar/restaurerar sjöar - genom fällning av bottenvatten och bindning av fosfor i sediment.

 

Sjöar

Stockholm Vatten anlitade oss för att behandla Flaten, Långsjön och Trekanten. Botkyrka kommun har anlitat oss för behandling av Malmsjön. Nacka kommun för Långsjön och Lidingö för Kottlasjön. Växjö för Växjösjon och Södra Bergundasjön. Huddinge för Orlången

 

Vi har också restaurerat sjön Turingen som fick ett "lock" över sitt kvicksilverförorenade sediment med vår Covermetod.

 

Östersjön

 Ska fällning av bottenvatten få en viktig roll som åtgärd i Östersjön? Det är vi övertygade om. Kanske blir det så. Vi behandlade på uppdrag av BalticSea 2020 tre Östersjövikar för att prova fällning av bottensediment i brackvattenmiljö. Ett omfattande uppföljningsprogram visar att det fungerar lika bra som i insjöar. 


förstasidan

Vattenresurs grundades av:

Sten-Åke Carlsson(tv), limnolog och Lars Eriksson(th), ingenjör.

År 2002 fick vi Föreningen Vattens vattenpris - Kemirapriset för vårt arbete med sjörestaurering.

Vi blev finalister i Miljöinnovation 2003 med Covermetoden

Vi blev årets företagare i Upplands-Bro kommun 2003.